Raportul activităților OAR pentru anul 2014


 

Activitatea Ordinului pe parcursul anului 2014 cuprinde concretizarea demersurilor de fundamentare a strategiei într-o serie de domenii, prin finalizarea și publicarea cu ocazia Conferinței Naționale a Ordinului a documentelor studiilor elaborate în mandatul 2010-2014.

 

Economia arhitecturii

Studiul privind Piața de servicii profesionale a agenților economici cu profil de arhitectură 2007-2012 a fost realizat de IMAS SA și analizează acțiunile economice ale birourilor și societăților comerciale de arhitectură, determină evoluția unor indicatori precum ora medie facturată și oferă instrumente precum formule simplificate de calculare a costurilor medii. Totodată, arată riscurile facturării sub costuri și oferă recomandări și sugestii de acțiune.

Untitled-7

 

Absolvenți de arhitectură pe piața muncii

Ordinul Arhitecţilor din România a generat această cercetare pentru a o oferi mediului universitar ca material de construcţie pentru transformările necesare în domeniul formării arhitecţilor. Mai mult, studiul nu este doar un portret al ultimilor ani în comparaţie, ci oferă atașat un instrument de monitorizare care va fi aplicat fiecărei noi promoţii pentru a evalua schimbările care pot surveni în legătură cu așteptările absolvenţilor și ale angajatorilor lor, cu decalajele dintre regiuni și cu capacitatea de absorbţie a absolvenţilor de către piaţa românească.

Untitled-8

 

Misiunile arhitectului

Document aprobat în Consiliul Național al OAR în decursul mandatului, broșura cuprinzând misiunile arhitectului actualizate și adaptate la bunele practici europene constituie un instrument extrem de util în definirea volumului de lucrări contractate, stabilirea înțelegerii comune asupra tuturor aspectelor misiunilor arhitectului, între toți actorii implicați în procesul arhitectural.

Untitled-9

 

Transparența organizațională

Anul 2014 a continuat seria de acțiuni de transmitere a informațiilor în organizație, privitor la activitatea Ordinului, atât prin rapoarte de activitate consistente publicate la bilanțul finalului de mandat, cât și la studii comparative sectoriale, realizate pe parcurs.
Economia Ordinului a prezentat analiza comparativă a ponderii financiare a activităților filialelor, per membru, rezultate din exercițiile bugetare ale acestor entități.

Untitled-10

 

Sistemul Informatic al OAR

Aflat deja în stadiul de implementare-pilot la nivelul a cinci filiale, inclusiv a noastră, Sistemul Informatic are la bază platforma de gestiune a luării în evidență a proiectelor, cu posibilitatea de extindere prin module suplimentare a funcționalității sistemului.
Avantajele implementării sistemului sunt atât individuale (eficientizare a procedurii de luare în evidență prin introducerea datelor direct de către membri), cât și organizaționale (degrevarea personalului secretariatelor, pentru a putea fi implicați în proiecte și activități mai productive). Cel mai important avantaj este gestionarea integrată a informațiilor colectate prin cererea de luare în evidență, cu posibilitatea aplicării de filtre după regiuni, programe de arhitectură, valori de investiție, surse publice sau private etc. – informații care constituie o resursă statistică excepțională dar în acest moment inaccesibilă la nivel național, care poate însă fundamenta politici ale Ordinului și ale autorităților statului.

Untitled-11

 

Imaginea Ordinului

Printr-un demers care a parcurs etapele analizei si sintezei situației existente a imaginii OAR, definind viziunea, misiunile și valorile organizației, Ordinul și-a constituit prin colaborarea cu specialiști în domeniu o imagine coerentă și integrată în diversele canale de comunicare, păstrându-și totodată identitatea conturată în deceniul său de existență.
Re-proporționarea elementelor monogramei și compoziția siglei monogramă-nume sunt completate de un manual de identitate vizuală extrem de consistent, adecvat atitudinii profesioniste pe care Ordinul o promovează.

Untitled-12

 

Pregătirea concursului pentru amenajarea sediului filialei

Releveul geometric al corpului de clădire în care se găsește sediul filialei, clasat ca monument istoric de grupa A, a fost realizat prin implicarea cătorva arhitecți, membri ai Consiliului Teritorial de Conducere al filialei. Studiul de parament a fost întocmit de un specialist atestat de Ministerul Culturii, analizând îndeosebi picturile laice din spațiile interioare, cu valoare de unicat, dar și acadramentele din piatră ale golurilor de uși și ferestre, gotice și renascentiste.
Finanțarea concursului pentru amenajarea sediului se face din fonduri obținute de la Ordinul Arhitecților din România.

Untitled-13

 

Intervenții de urgență și adaptări provizorii la sediul filialei

Ca urmare a furtunilor din toamna anului 2014, s-a produs o avariere a învelitorii dinspre str. Mitropoliei a clădirii în care se găsește sediul filialei, favorizată de degradarea masivă a țiglelor industriale montate pe acoperiș. Împreună cu ceilalți proprietari afectați, în urma înștiințării Direcției Județene de Cultură, am achiziționat țiglă ceramică tradițională, presată, format solzi, recuperată din reabilitarea unei învelitori dintr-un sat învecinat și ne-am îngrijit de materialele de construire conexe, urmând ca lucrarea să fie realizată prin grija coproprietarilor afectați.

Untitled-14

Având în vedere calendarul probabil al amenajării sediului, Consiliul Teritorial de Conducere a hotărât realizarea unui grup sanitar provizoriu, racordat la instalațiile existente în zona accesului, pentru a permite realizarea acestuia fără intervenții constructive în relație cu substanța monumentului. Astfel s-a construit un volum din plăci de așchii din lemn, așezat pe blocuri de cărămidă plină simplu rezemate, racordat aerian la instalațiile existente. Până la momentul respectiv, accesul era posibil doar la o toaletă comună, în curte, fără lavoar. Lucrarea s-a realizat prin activitatea câtorva membri ai Consiliului Teritorial de Conducere, în luna octombrie 2014.

Untitled-15

 

Reglementarea exercitării profesiei

În perioada iunie-decembrie 2014 au fost respinse un număr de peste 30 de cereri de luare în evidență a unor proiecte întocmite de conductori arhitecți, pe motivul depășirii competențelor conferite de lege, fie în ceea ce privește categoria de importanță, fie în ceea ce privește lucrări în zone protejate.

Pentru cei 95 de arhitecți activi la fază DTAC din județul Sibiu au fost eliberate în anul 2014 un numar de 1.733 de dovezi de luare în evidență, constituind o medie de 18,24 dovezi per arhitect activ. Din numărul total, 67 de arhitecți au solicitat un număr de dovezi mai mic decât media iar 61 dintre ei au mai puțin decât 12 dovezi pe an.
În județul Vâlcea, 40 de arhitecți activi la fază DTAC au primit 880 de dovezi de luare în evidență pe parcursul anului, reprezentând o medie de 22 de dovezi per arhitect activ. Dintre aceștia, 29 au solicitat mai puține dovezi decât media generală pe județ, iar 25 dintre ei au solicitat mai puțin decât 12 dovezi pe an.

 

Mai jos regăsiți statisticile privind activitatea membrilor noștri, pentru județele filialei, pentru anul 2014.

Sibiu:

Nr. Crt. Nume Prenume Sect. TNA Nr dovezi eliberate
1 Rusu Olimpiu – Sever 2 116
2 Spindler Eduard – Sebastian 1 100
3 Neamtu Viorel – Mihail 1 85
4 Hodorogea Teodor 1 79
5 Popescu Sergiu 2 78
6 Galanton Sergiu – Alexandru 2 70
7 Ispas Raluca – Tatiana 1 58
8 Costea Darius – Sebastian 1 53
9 Muntean Elisabeta 2 44
10 Niculiu Gheorghe – Liviu 1 43
11 Crisan Emil – Aurelian 1 42
12 Dona Florian 1 40
13 Popa Radu – Benvenuto 1 40
14 Feyer Cornelia 1 38
15 Paul Mihaela 1 38
16 Veseli Paul 1 38
17 Bobes Lucian 1 36
18 Stefanescu Mircea 1 35
19 Borta – Haideciuc Andreea – Maria 1 31
20 Smaranda Tudor – Sorin 1 30
21 Zbant Sorin 2 30
22 Laposi Oana – Argentina 1 27
23 Ilea Viorel – Adrian 2 26
24 Tomita Serban 1 26
25 Henzulea Nicolae 1 25
26 Albescu Ileana 1 24
27 Custrin Laurentiu 2 24
28 Toth Stefan 2 24
29 Grigorov Gabriel – Vladimir 1 18
30 Ispas Luminita – Doina 1 15
31 Boila Iosif – Dorin 1 14
32 Petrisor Horia 2 14
33 Neagu Cristina 1 13
34 Rusu Viorel 1 13
35 Brad Ioan 1 11
36 Ene Ion 1 11
37 Paven Tiberiu 1 11
38 Timofte Marius -Mihail 1 11
39 Bucur Ioan 1 10
40 Marginean Coralia – Simona 1 10
41 Sima Mihai 1 10
42 Gutt Adriana 1 9
43 Pavelescu Tudor 1 9
44 Popa Silviu – Ioan 1 9
45 Popescu Simona Mihaela 2 9
46 Ardes Nicolae 2 8
47 Cernatescu Razvan 1 8
48 Chidu Ioan 2 8
49 Oros Mircea – Valer 2 8
50 Pop Vasile 1 8
51 Soaita Raluca 1 8
52 Corduban Carmen – Simona 1 7
53 Cotisel – Negreanu Ramona 1 7
54 Gavozdea Lucian – Alexandru 1 7
55 Isdraila Octavian 2 7
56 Sabou Catalin 1 7
57 Streza Eliodor 1 7
58 Tibrea Gladia 1 7
59 Tuca Mihai 1 7
60 Balthes Hermann 2 6
61 Campean Smaranda 1 6
62 Gindila Adrian 1 6
63 Gligor Liviu 1 6
64 Petrisor Dinu – Marian 2 6
65 Popa Mihai 1 6
66 Maniu Adrian 1 5
67 Manzat Mihai 1 5
68 Racoina Sorin 2 5
69 Rosca Gabriel – Adrian 1 5
70 Sandru Ion – Cristian 1 5
71 Septilici Ghoerghe – Liviu 1 5
72 Stanciu Georgeta 1 5
73 Stanculescu Daniela 1 5
74 Berariu Tudor 1 4
75 Ghita Teodora – Gabriela 1 4
76 Oprica Andrei – Cornel 1 4
77 Parvu Fanel 1 4
78 Popenta Cosmin 2 4
79 Trausan Radu – Mihail 1 4
80 Laschescu Dorin 1 3
81 Marcu Andrei -Madalin 2 3
82 Sandru Carmen 1 3
83 Carstea Viorel 1 2
84 Firmanciuc Dorin 2 2
85 Nistor Ligia 1 2
86 Olaru Nicolae 1 2
87 Olteanu Ana – Maria 1 2
88 Russu Liana 1 2
89 Suvaina Lucian 1 2
90 Turcu Teodor 1 2
91 Pasca Ciprian 1 2
92 Vaida Eugen 1 2
93 Marchian Miruna – Roxana 1 1
94 Chiorean Maria Alexandra 1 1
95 Popa Tudor Stefan 2 1

 

Vâlcea:

Nr. Crt. Nume Prenume Sect. TNA Nr dovezi eliberate
1 Ioan Ion 1 175
2 Popescu Maria Mihaela 1 104
3 Şerban Mihail 1 69
4 Maier Andrei Dan 2 64
5 Rădulescu Artur Mihai 1 59
6 Gheţu Sterie 2 55
7 Ghica Ion 1 41
8 Drăghici Liviu 1 30
9 Rotomeza Mihai 2 28
10 Stăncioiu Pantelimon 1 25
11 Ioan Marcela 1 22
12 Gheorghişteanu Cornelia 1 21
13 Negoiţă Doina 1 21
14 Ciocănău Adrian 1 15
15 Petrescu Elena Dana 1 12
16 Dulcă Marian 1 11
17 Truşcă Ion 2 11
18 Popescu Paula 1 10
19 Rădulescu Dorin 1 10
20 Şerban Ana Maria 1 10
21 Andrei Ion 1 9
22 Neacşu Ramona Corina 1 9
23 Suciu Alexandru 1 8
24 Nicolaescu Cristian Andrei 1 7
25 Vlad Cristinel 1 7
26 Diţoiu Răzvan 2 7
27 Negrilă Cristian 2 7
28 Gâlcă Vasile 2 6
29 Miu Cristina Maria 1 5
30 Prădatu Mihail 1 4
31 Oprea Anca Elena 2 3
32 Ciuruş Horia Ioan 1 2
33 Tudor Bogdan George 2 2
34 Popescu Constantin 1 2
35 Tuică Lucian 1 2
36 Andrei Claudia 1 2
37 Cazan Radu 2 2
38 Cutelecu Alexandru 1 1
39 Darie Cristiana 1 1
40 Dinulescu Cristian 1 1

 

Reclame
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: